Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/794
Title: Теорія коливань та стійкості руху
Keywords: курсове проектування
терія коливань
Issue Date: 2010
Citation: Теорія коливань та стійкості руху [Електронний ресурс] : збірник завдань до курсового проектування та практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Є. Бабенко, М. І. Бобир, О. О. Боронко, С. І. Трубачев. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,0 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/794
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-100.doc
  Restricted Access
12.38 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.