Система оцінювання ступення пошкоджуванності виробів із композиційних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

гістограма, критерій Пірсона, регресія, метод найменших квадратів, апроксимація

Бібліографічний опис

Бодак, І. Є. Система оцінювання ступення пошкоджуванності виробів із композиційних матеріалів / І. Є. Бодак // XІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 4-5 грудня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 334–337. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI