Технологічні основи машинобудування та технологія машинобудування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

кінематичні характеристики процесу різання, різці, свердла, фрези, протяжки, вивчення компоновки, класифікація пристроїв

Бібліографічний опис

Технологічні основи машинобудування та технологія машинобудування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів інженерно-хімічного факультету та механіко-машинобудівного інституту / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. С. Добрянський, Ю. М. Малафєєв, А. А. Субін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 85 c. – Назва з екрана.

DOI