Пристрій для вимірювання параметрів термоелектричних генераторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Здійснено аналіз параметрів термоелектричних генераторів які впливають на їх ефективність. Проведено короткий огляд методів вимірювання даних параметрів. Наведено конструкцію установки для вимірювання характеристик подібних пристроїв.

Опис

Ключові слова

термоелектричний генератор, ефективність, добротність

Бібліографічний опис

Дакус, С. В. Пристрій для вимірювання параметрів термоелектричних генераторів / С. В. Дакус, О. С. Криницький // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 354–357. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI