Альтернативні моделі оптимального розвитку виробничих систем в умовах невизначеності

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Боровська Т. М. Альтернативні моделі оптимального розвитку виробничих систем в умовах невизначеності / Т. М. Боровська, П. В. Северілов, Є. П. Хомин // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 121–136. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI