Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

математична фізика, теорія рядів, функції комплексної змінної, рівняння математичної фізики

Бібліографічний опис

Кушлик-Дивульська О. І. Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. І. Кушлик-Дивульська ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,71 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI