Удосконалення управління прибутком на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

прибуток, формування прибутку, управління прибутком, підприємство, управлінням прибутком підприємства, система управління прибутком, фінансова діяльність підприємства, profit, profit generation, profit management, enterprise management profit enterprise, profit management system, the financial activities of the company, прибыль, формирование прибыли, управление прибылью, предприятие, управление прибылью предприятия, система управления прибылью, финансовая деятельность предприятия

Бібліографічний опис

Бондаренко Н. С. Удосконалення управління прибутком на підприємстві [Електронний ресурс] / Бондаренко Н. С., Тюленева Ю.В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 335 Кбайт). – 2017. – Вип. 11. – Назва з екрана.

DOI