Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с.

DOI