Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Добровська, Л. М. Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики / Л. М. Добровська, І. А. Добровська // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2010. – № 5(73). – С. 48–55. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI