Організація науково-інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить та розкриває основні аспекти організації світової науки, створення та підтримки інноваційного середовища в Україні та за кордоном, структурування та порядок подачі патентів, економічну та правову частину, а також види міжнародних грантів та способи їх отримання. У додатках прикріплено бланки для подачі заяви на патентування в Україні, Європі та США. Викладання відповідає вимогам силабусу відповідного кредитного модуля освітньо-наукової програми «Організація науково-інноваційної діяльності» спеціальності 104 «Фізика та астрономія». Навчальний посібник буде також корисним студентам та аспірантам фізичних, інженерних та ІТ-спеціальностей.

Опис

Ключові слова

наука, організація накуво-інноваційної діяльності, патент

Бібліографічний опис

Організація науково-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. з навчальної дисципліни «Організація науково-інноваційної діяльності» складено відповідно до освітньої програми «Фізика» підготовки доктора філософії спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Решетняк, В. В. Федотов, А. О. Коваленко, І. В. Федотофф. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,34 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 212 с. – Назва з екрана.

DOI