Модель эффективного цифро-аналогового преобразователя для специализированных лазерных манипуляторов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

модель, мощность потребления, скорость, n – разрядная ячейка, потужність споживання, швидкодія, n – розрядна комірка, model, power consumption, speed, n-bit cells

Бібліографічний опис

Модель эффективного цифро-аналогового преобразователя для специализированных лазерных манипуляторов / Лукашенко А. Г., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А., Лукашенко В. М. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 112–118. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI