Управление лояльностью потребителей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ву Тхи Туен. Управление лояльностью потребителей / Ву Тхи Туен, Зозулёв А. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 74–78. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI