Удосконалений спосіб та пристрій маскування конфіденційної інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

волоконно-оптичні лінії зв'язку, маскування лінійного коду, лінійний тракт, несанкціонований доступ, fiber-optic communication lines, masking of a linear code, linear path, unauthorized access, волоконно-оптические линии связи, маскирование линейного кода, линейный тракт, несанкционированный доступ

Бібліографічний опис

Карпуков, Л. М. Удосконалений спосіб та пристрій маскування конфіденційної інформації / Карпуков Л. М., Щекотихін О. В., Савченко Д. К. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції, 18-24 листопада 2019 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 213–215.

DOI