Атомна фізика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

В підручнику викладено головні положення про будову атома й атомних систем, їх спектри випромінювання і поглинання та інші властивості, як з точки зору експерименту, так і теорії. Велику увагу приділено зв’язку атомної фізики з становленням і розвитком квантової механіки, її принципами та положеннями. Надано відомості про основні методи квантової механіки та її рівняння та обговорюється їх застосування для опису властивостей атомних систем. Для студентів фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним широкому колу фахівців.

Ключові слова

атоми, ядерна фiзика, квантова електродiнамiка, фізика «елементарних» частинок

Бібліографічний опис

Кобушкін, О. П. Атомна фізика [Електронний ресурс] : [підручник] / О. П. Кобушкін ; КПI ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,81 Мбайт). – Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с. – Назва з екрана.

DOI