Процеси радіаційного нагрівання й випаровування крапель та їх вплив на екрануючі властивості протипожежних водяних завіс

Анотація

Опис

Ключові слова

протипожежна водяна завіса, екранування теплового випромінювання, випаровування крапель, fire water curtain, thermal radiation shielding, evaporation of droplets, противопожарная водяная завеса, экранирование теплового излучения, испарение капель

Бібліографічний опис

Виноградов А. Г. Процеси радіаційного нагрівання й випаровування крапель та їх вплив на екрануючі властивості протипожежних водяних завіс / А. Г. Виноградов, О. М. Яхно // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 1(105). – С. 23–30. – Бібліогр.: 13 назв.