Підповерхневе зондування просторово неоднорідних середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

радіометрія, вимірювання, електромагнітне випромінювання, радіотеплове випромінювання, зондування, діелектричні матеріали, властивості об'єктів, radiometry, measuring, electromagnetic radiation, radiothermal radiation, sounding, dielectric materials, properties of objects, радиометрия, измерение, электромагнитное излучение, радиотепловое излучение, зондирование, диэлектрические материалы, свойства объектов

Бібліографічний опис

Куценко В. П. Підповерхневе зондування просторово неоднорідних середовищ / Куценко В. П. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 143–151. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI