Набуття прав та реєстрація географічного зазначення походження товарів

Ескіз недоступний

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

географічне зазначення

Бібліографічний опис

Литвин, О. В. Набуття прав та реєстрація географічного зазначення походження товарів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. В. Литвин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 198 с. – Назва з екрана.

DOI