Науково–освітня школа НТУУ «КПІ» з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Київський політехнічний інститут, Чорнобильський Йосип Ілліч, Лукач Юрій Юхимович, наукова школа, полімери, виробництво, перероблення, процеси та обладнання, математичне моделювання, Kyiv Polytechnic Institute, Chornobylskyi Yosyp Illich, Lukach Yurii Yukhymovych, scientific school, polymers, manufacture, processing, processes, equipment, mathematical modeling

Бібліографічний опис

Мікульонок І. Науково–освітня школа НТУУ «КПІ» з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей / Ігор Мікульонок // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 21. – С. 26-30. – Бібліогр.: 18 назв.

DOI