Менеджмент регіонального розвитку. Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Сучасна система господарювання України зумовлює необхідність використання всіх факторів економічного зростання. Зокрема, переваг раціонального розміщення продуктивних сил, поділу праці, спеціалізації виробництва, підвищення інвестиційного клімату регіонів, які в сукупності формують потужну базу становлення то розвитку господарського комплексу країни. Все це вимагає набуття основних знань із дисципліни «Менеджмент регіонального розвитку» з метою стабілізації економіки України. У навчальному посібнику наводяться основні методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Менеджмент регіонального розвитку» на практичних заняттях та до виконання реферату як індивідуального завдання для полегшення сприйняття інформації студентами та системності викладання. За своїм змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Менеджмент регіонального розвитку». Розраховано на студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

регіональний розвиток, менеджмент

Бібліографічний опис

Менеджмент регіонального розвитку. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 81 с. – Назва з екрана.

DOI