Рефлексивнi моделi когнiтивних викривлень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

моделi когнiтивних викривлень, рефлексивний аналiз, рефлексiя першого/другого/третього рангу, багаторiвнева рефлексiя, рiвняння рефлексивного вибору, iнтенцiональний вибiр, рефлексивне програмування

Бібліографічний опис

Чуприна, Ю. М. Рефлексивнi моделi когнiтивних викривлень / Ю. М. Чуприна, С. А. Смирнов // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 58-60. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI