Аналіз методів очищення стічних вод від іонів важких металів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ціпух, В. Я. Аналіз методів очищення стічних вод від іонів важких металів / В. Я. Ціпух, Л. А. Саблій // Екологічні біотехнології та біоенергетика : матеріали науково-практичного семінару присвяченого 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ,14 грудня 2018 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 87–91. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI