Міжнародні економічні відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

міжнародні економічні відносини

Бібліографічний опис

Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів першого рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко, В. А. Мельникова, О. С. Ченуша. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,58 Мбайт). – Київ : КПІ ім Ігоря Сікорського, 2021. – 340 с. – Назва з екрана.

DOI