Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології

Ескіз недоступний

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки призначено для роботи зі студентами денної форми навчання для поглибленого вивчення спеціальних розділів математики. Вони можуть бути використані при написанні дипломних робіт спеціалістами та магістрами спеціальностей 8.0927.02 «Технології електронних, мультимедійних видань», 7.0927.04 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теорія рядів, теорія функцій комплексної змінної, математична фізика

Бібліографічний опис

Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи дисципліни для студентів видавничо-поліграфічного інституту / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел. – Електронні текстові дані (2 файла: 13,4 Кбайт; 1,56 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI