Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 1: Мова програмування асемблер А51

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

середовище Keil μVision2, мікроконтролери, регістри спеціального призначення, команди пересилання даних, арифметичні команди, логічні команди, мікроконтролерні обчислювачі, мова програмування асемблер А51

Бібліографічний опис

Мікроконтролерні обчислювачі. Ч. 1: Мова програмування асемблер А51 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Іванов, С. А. Богомазов, Д. С. Мішкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI