Волоконна і інтегральна оптика

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто основи теорії волоконно-оптичних систем і елементів цих систем. Основна увага приділена розрахункам повязаним з розробкою волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Визначені основні обмеження, що впливають на експлуатаційні характеристики ВОЛЗ, а також наведені їх типові структурні схеми. Одним з напрямків використання волоконних елементів є створення мініатюрних і чутливих датчиків фізичних величин. Описані схеми і принцип дії таких датчиків. Перспективним напрямком робіт по функціональним перетворювачам сигналів є розробка інтегральних оптичних елементів, яким приділена увага в посібнику. Розглянуті методи контроля основних характеристик волоконно-оптичних систем. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів приладобудівного профіля вищих закладів освіти, а також інженерно-технічних працівників промисловості.

Опис

Ключові слова

волоконно-оптичні лінії зв'язку

Бібліографічний опис

Кучеренко, О. К. Волоконна і інтегральна оптика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. К. Кучеренко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 6,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI