Аналіз точності формування поверхонь деталей виготовлених на 3D-принтері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури

Анотація

У статті розглянуто аналіз параметрів шорсткості поверхні деталей виготовлених в умовах адитивного виробництва, внаслідок вибору програмного забезпечення в якому спроектована цифрова модель заготовки. Проведено експериментальні дослідження при різних режимах друку на 3D-принтері, та встановлено залежності класу точності отриманих поверхонь від технологічних режимів. Розроблено алгоритм підвищення точності друку деталей адитивними технологіями та здійснено його програмну реалізацію

Опис

Ключові слова

екструзія, 3D-принтер, друк, точність, шорсткість, адитивні технології

Бібліографічний опис

Чонка, Е. Я. Аналіз точності формування поверхонь деталей виготовлених на 3D-принтері / Е. Я. Чонка, В. С. Антонюк // XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 10-11 грудня 2019 року, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019. – С. 197–200. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI