Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У методичних рекомендаціях подана інформація щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра. Викладено основні етапи підготовки робіт до захисту, вимоги до виконання та оформлення, критерії їх оцінювання. Висвітлено питання наукового керівництва виконання кваліфікаційних робіт. Наведено приблизну тематику кваліфікаційних робіт. У додатках розміщено приклади оформлення роботи, вимоги щодо оформлення списку використаних джерел.

Опис

Ключові слова

кваліфікаційна робота, методичні рекомендації, захист кваліфікацйної роботи, вимоги до оформлення

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. М. Іваницька, А. А. Мельниченко, C. А. Чукут, Ю. О. Бриль. – Електронні текстові дані (1 файл: 760,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 45 с. – Назва з екрана.

DOI