Інтернет-магазин як інноваційний інструмент для малого поліграфічного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Литовченко Н. М. Інтернет-магазин як інноваційний інструмент для малого поліграфічного підприємства / Литовченко Н. М., Шелехов К. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 106–110. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI