Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку

Анотація

Опис

Ключові слова

вихрострумовий дефектоскоп, телеметричний канал зв’язку

Бібліографічний опис

Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку / А. Г. Протасов, К. М. Сєрий, О. Л. Дугін, В. Ф. Петрик // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2014. – № 19 (1062). – С. 132–139.

DOI

Зібрання