Безпека життєдіяльності та цивільний захист: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, цивільний захист

Бібліографічний опис

Безпека життєдіяльності та цивільний захист: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньоми програмами 126 «Інформаційні системи і технології», 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. О. Полукаров, Н. А. Праховнік, О. В. Землянська. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,84 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 163 с. – Назва з екрана.

DOI