Преспективи використання відходів шкіряної промисловості для отримання біогазу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

біогаз, відходи шкіряної промисловості, переробка відходів

Бібліографічний опис

Шинкарчук, М. В. Преспективи використання відходів шкіряної промисловості для отримання біогазу в Україні / М. В. Шинкарчук, О. А. Козловець // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 137–138. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI