Вплив стадiйного спалювання метану на утворення оксидiв азоту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

оксиди азоту NOx, стадiйне горiння, механiзм горiння, хiмiчний недопал

Бібліографічний опис

Чорний, А. П. Вплив стадiйного спалювання метану на утворення оксидiв азоту / А. П. Чорний, С. Г. Кобзар, С. М. Пономаренко // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 106-108. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI