Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи

Ескіз недоступний

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику структуровано складники курсової роботи, надано рекомендації, які дозволять, спираючись на власні професійні інтереси, обрати тему дослідження у контексті дисципліни «Економіка та фінанси підприємства». Теми, що пропонуються для опрацювання, присвячені загальним питанням економіки підприємства, стимулюють до поглибленого вивчення актуальних бізнес-моделей та акцентують увагу на підприємствах медіаіндустрії з метою формування комплексного розуміння специфіки діяльності виробників медійного контенту, їхньої взаємозалежності і актуальності консолідації. Відомості щодо змісту кожного розділу курсової роботи окреслюють предметну сферу дослідження, впорядковують процес проведення самостійного дослідження.

Опис

Ключові слова

економіка підприємства, фінанси підприємства, медіаіндустрія

Бібліографічний опис

Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 109 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с. – Назва з екрана.

DOI