Будівельна механіка машин. Розд. I: Стрижневі системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

будівельна механіка, стрижневі системи, замкнуті кругові кільця, тонкостінні стрижні, аналіз плоских ферм

Бібліографічний опис

Будівельна механіка машин. Розд. I: Стрижневі системи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Чемерис. – Електронні текстові дані (1 файл: 922,94 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI