Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти і матеріали інформаційно-вимірювальних систем» для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

діелектричні матеріали, провідникові матеріали, напівпровідникові матеріали, магнітні матеріали

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти і матеріали інформаційно-вимірювальних систем» для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. А. Богомазов, Б. П. Хіміченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 685 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 66 с. – Назва з екрана.

DOI