Проектування та оптимізація систем літальних апаратів

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

власна частота тонкостінного циліндра, алгоритми пошуку мінімуму одновимірної функції, методи встановлення границь інтервалу, метод Свена

Бібліографічний опис

Проектування та оптимізація систем літальних апаратів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до комп’ютерного практикуму з дисципліни «Проектування та оптимізація систем літальних апаратів» для студентів спеціальностей 8.05110101 «Літаки і вертольоти» та 8.05110302 «Системи керування літальними апаратами i комплексами» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Балабанов, Т. В. Балабанова. – Електронні текстові дані (1 файл: 615 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI