Дихальна гімнастика у програмі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Харківський художньо-промисловий інститут)

Анотація

Опис

Ключові слова

студенти, дихальна гімнастика, програма, спеціальне медичне відділення, students, gymnastics of respiration, program, special medical section, студенты, дыхательная гимнастика, программа, специальное медицинское отделение

Бібліографічний опис

Карпюк, І. Ю. Дихальна гімнастика у програмі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення / Карпюк І. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 11. – С. 33–40. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI

Зібрання