Складання та подання заявки на винахід і заявки на корисну модель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

винахід, корисна модель, заявка, складання та подання, изобретнеие, полезная модель, заявка, составление и подача, invention, utility model, application, compilation and submission

Бібліографічний опис

Мікульонок, І. О. Складання та подання заявки на винахід і заявки на корисну модель [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за технічними спеціальностями / І. О. Мікульонок ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,87 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 118 с. – Назва з екрана.

DOI