Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner

Анотація

Опис

Ключові слова

нестаціонарний процес, регресійна модель, урожайність сільськогосподарських культур, прогнозування, система підтримки прийняття рішень, SAS Enterprise Miner, non-stationary processes, regressive model, agricultural crop yield, prediction, decision support systems, нестационарный процесс, регрессионная модель, урожайность сельскохозяйственных культур, прогнозирование, система поддержки принятия решений

Бібліографічний опис

Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner / П. І. Бідюк, О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова, В. В. Ефендієв // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 1(111). – С. 24–36. – Бібліогр.: 19 назв.