Валідація глобальних супутникових біофізичних продуктів в рамках європейського проекту IMAGINES

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

супутникові дані, біофізичні параметри, LAI, FAPAR, NDVI, Copernicus

Бібліографічний опис

Костецький, О. М. Валідація глобальних супутникових біофізичних продуктів в рамках європейського проекту IMAGINES / О. М. Костецький // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Моделі та технології обробки даних спостереження Землі», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 166. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI