Теоретична фізика. Електродинаміка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-01-27

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

електродинаміка, заряд, електромагнітне поле, чотири-вектор

Бібліографічний опис

Теоретична фізика. Електродинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Решетняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 50 с. – Назва з екрана.

DOI