Логічні і фактичні помилки в навчальній літературі з культурознавства для вищої школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут Журналістики КНУ ім. Т. Шевченка

Анотація

Опис

Ключові слова

логічні помилки, фактичні помилки, культурознавство, навчальна література, вища школа, logical error, distortion of facts, cultural studies, textbooks, higher school, логические ошибки, фактические ошибки, культуроведение, учебная литература, высшая школа

Бібліографічний опис

Фіялка, С. Б. Логічні і фактичні помилки в навчальній літературі з культурознавства для вищої школи / С. Б. Фіялка // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / КНУ ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. В. Різун. – 2011. – Т. 44. – С. 144 – 149. – Бібліогр.: 31 назва.

DOI

Зібрання