Апроксимація експериментальних даних у Jupiter

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

експериментальні дані, апроксимація, програмований вибір, Python, Jupiter, Numpy, experimental data, approximation, programmable selection, Python, Jupiter, Numpy, экспериментальные данные, аппроксимация, программируемый выбор, Python, Jupiter, Numpy

Бібліографічний опис

Біла, К. О. Апроксимація експериментальних даних у Jupiter / К. О. Біла, С. А. Концевой // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня, 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 177-179.

DOI