Загальна фізика. Коливання. Розв’язання задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Загальна фізика. Коливання. Розв’язання задач [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Калита, І. М. Іванова, С. О. Решетняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 670,21 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 54 с. – Назва з екрана

DOI