Домашні завдання як метод дистанційного управління самостійними заняттями студентів спеціальної медичної групи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Харківський художньо-промисловий інститут)

Анотація

Опис

Ключові слова

студенти, самостійні заняття, домашні завдання, students, self educational training, homework, студенты, самостоятельные занятия, домашние задания

Бібліографічний опис

Карпюк, І. Ю. Домашні завдання як метод дистанційного управління самостійними заняттями студентів спеціальної медичної групи / І. Ю. Карпюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 12. – С. 15–20. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI

Зібрання