Прикладна біохімія та біоматеріали. Частина 2. Біоматеріали та біосумісність. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

біоматеріали,, біосумісніть,, біоінженерія

Бібліографічний опис

Прикладна біохімія та біоматеріали. Частина 2. Біоматеріали та біосумісність. Практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальність 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад. О.Я. Беспалова. –Електронні текстові дані (1 файл: 1,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. – Назва з екрана

DOI