Визначення соматичного здоров'я студентів спеціального медичного відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотація

Опис

Ключові слова

соматичне здоров'я, нові форми індивідуалізованих (персоніфікованих) фізкультурно-оздоровчих программ

Бібліографічний опис

Карпюк, І. Ю. Визначення соматичного здоров'я студентів спеціального медичного відділення / Карпюк І. Ю. // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LIX(59). – С. 45–52. – Бібліогр.: 16 назв.

DOI

Зібрання