Метод преобразования интервалов в нечеткие числа для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

анализ и оценивания рисков, информационная безопасность, нечеткая переменная, преобразование интервалов, аnalysis and assessment risks, information security, fuzzy variable, intervals transformation

Бібліографічний опис

Корченко, А. Метод преобразования интервалов в нечеткие числа для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А. Корченко, С. Казмирчук // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2016. – Вип. 1(31). – С. 57-64. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI