Електропривод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Висвітлено питання механіки та динаміки електропривода, його енергетичні властивості та теплові режими. Значну увагу приділено сучасним системам електропривода і способам регулювання координат, засобам силової перетворювальної техніки. Розглянуто керування енергоефективністю (енергозбереження) в електроприводі та засобами електропривода. Для наукових працівників, інженерів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

електропривод, енергозбереження, електромеханіка, перетворювач

Бібліографічний опис

Закладний, О. М. Електропривод [Електронний ресурс] / О. М. Закладний, В. В. Прокопенко, О. О. Закладний ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл 4,18 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2008. – 316 с. – Назва з екрана.

DOI