Проектування механічних передач в програмному комплексі KISSSOFT

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Cікорського

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто чисельні методи розрахунку з використанням модульної програми для визначення розмірів, оптимізації та перевірочних розрахунків деталей машин згідно з міжнародними стандартами. Найбільше уваги приділено моделюванню та проектуванню механічних передач. Наведено розрахунок коливань валу та приклади типових редукторів.

Опис

Програмний комплекс KISSsoft є сучасною САЕ системою для проектування та розрахунків на міцність елементів конструкцій. В основі комплексу лежить метод скінченних елементів, який дає можливість моделювати широкий спектр як статичних так і динамічних задач. Оболонка KISSsoft дозволяє реалізувати всі необхідні етапи створення розрахункових моделей об’єкту дослідження, таких як створення геометричної моделі, задання механічних характеристик матеріалів, задання навантаження, безпосередній розрахунок оптимальних параметрів досліджуваного елементу, обробка отриманих результатів та їх візуалізація.

Ключові слова

проектування, механічні, передачі, комплекс, KISSSOFT

Бібліографічний опис

Лавренко, Я. І. Проектування механічних передач в програмному комплексі KISSSOFT [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 Прикладна механіка / Я. І. Лавренко, В. В. Кравченко, Т. В. Сидора ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 73 с. – Назва з екрана.

DOI